Trabzon İl Halk Kütüphanesi
 
BAĞLANTILAR

Trabzon Halk Kütüphanesi cazibe merkezi olacak

 Trabzon Halk Kütüphanesinde yapılan toplantı ile ‘Kütüphan-e Türkiye’ Projesi tanıtıldı. Yapılan toplantıya Proje Yöneticisi Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Mehmet Emin Küçük, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü ismail kansız ile Trabzon İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Emin Ak gün ile çok sayıda personel katıldı. 

Proje Yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük, Kütüphane Müdürü Ahmet Emin Akgün’ün sıcak karşılamasından memnun kaldığını belirterek, projeyi kütüphane de tanıttı.
Mehmet Emin Küçük yaptığı konuşmada, “Türkiye’de ki kütüphaneleri birer cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan proje şu anda pilot proje aşamasında.28 aylık pilot aşamadan sonra 5 yıllık asil projeye geçilecek. Türkiye’de ki 1.434 kütüphane arasında sadece 78 tane kütüphane pilot Kütüphane seçilmiş ve bunlardan biride Trabzon Halk Kütüphanesi oldu. Bu proje kapsamında kütüphaneler birer cazibe merkezine dönüştürülüyor” dedi. 

“Kütüphan-e Türkiye” adı verilen bu proje, Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın Küresel Kütüphaneler Girişimi tarafından desteklenmekte olup, ülkemizdeki halk kütüphanelerinin, vatandaşların gereksinim duydukları BİT imkanlarını engelsiz bir biçimde hizmete sunan ve en üst düzeyde yararlanabilecekleri bir çekim merkezi haline dönüştürülmesini hedeflemektedir. Böylelikle, başta toplumun dezavantajlı kesimleri olmak üzere, toplumun tamamının zengin internet bilgi ve iletişim kaynaklarından yararlanabilmesi, e-devlet uygulamalarına katılabilmesi ve bunun bir sonucu olarak, toplumun hayat standardında gelişme sağlanması nihai amaç olarak belirlenmiştir.

Proje kapsamında yer alan halk kütüphanelerinin e-devlete açılan birer “kapı” olması, BİT imkanlarına ve okur-yazarlığına sahip olmayan vatandaşlara halk kütüphaneleri aracılığıyla uzaktan ve yerinde ücretsiz BİT eğitimlerinin verilmesi, kütüphane çalışanlarının birer BİT eğiticisi haline getirilmesi ve bu çabaların sürdürülmesi konusunda proje savunucusu olarak yetiştirilmesi projenin temel hedefleridir.

Hacettepe Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanmış ve yürütülmekte olan “Kütüphan-e Türkiye” Planlama ve Pilot Uygulama Projesi için, 2002 yılından bu yana aralarında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de bulunduğu 15 ülkede halk kütüphanelerinin toplumlardaki sayısal bölünmenin azaltılmasına önemli katkı sağlayacak yerlere dönüştürülmesini hedefleyen projelere maddi destek sağlamış ve sağlamakta olan Bill ve Melinda Gates Vakfı’ndan hibe ($ 3.2 milyon)  alınmıştır. 28 ay süreli Planlama ve Pilot Uygulama Projesi kapsamında; ülke genelini yansıtan 26 ilde bulunan ve çeşitli büyüklüklerdeki yerleşim birimlerini temsil eden toplam 78 halk kütüphanesinde[1], öncelikle, Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısı, kütüphane çalışanları ve kullanıcılarının bilgisayar-internet-bilgi okuryazarlığı konularında ihtiyaç analizleri yapılacak, analiz sonuçlarına göre altyapı geliştirme çalışmaları yapılarak kütüphane çalışanları ve kullanıcılarına yönelik ücretsiz bilgisayar-internet-bilgi okuryazarlığı eğitimi verilecektir. 
proje faaliyetlerinin nihai hedefleri olan, özellikle de toplumun dezavantajlı kesimleri açısından sayısal bölünmeyi azaltma ve giderme ve bireylerin yaşam kalitelerinde olumlu iyilşemeye yol açma hedeflerine ulaşma düzeyi, uygun etki analizi yöntemleri kullanılarak değerlendirilecektir. Planlama ve Pilot Uygulama Projesinin tüm faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilecek deneyim ve geri bildirim esas alınarak, Türkiye’deki tüm halk kütüphanelerinde benzer faaliyetlerin uygulanabilmesini hedefleyen bir Ülke Projesi teklifi hazırlanacak, Ülke Projesi için bir taraftan Bill ve Melinda Gates Vakfı’na yeni hibe başvurusu yapılırken, diğer taraftan da proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için, projenin ülkemizdeki diğer ulusal çaplı proje ve stratejilere entegre edilebilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

  • DSCN4599Facebook -  Twitter'da Biz
Mesai Gün ve Saatleri
 
 Pazartesi - Cuma :08:30/19:00
Cumartesi 09,00-17,00
 Pazar Günü Kapalıdır.
 
İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 1972 kez gösterilmiştir.